ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ

รายได้
สิ้นสุดโครงการแล้ว
อายุ
สิ้นสุดโครงการแล้ว
วงเงิน
สิ้นสุดโครงการแล้ว
อัตราดอกเบี้ย
สิ้นสุดโครงการแล้ว
ระยะเวลาผ่อนชำระ
สิ้นสุดโครงการแล้ว

การลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณเพื่อขอกู้สินเชื่อออมสินเสริมสภาพคล่องในปี 2567

หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ได้สิ้นสุดลงทำให้หลายคนได้รับผลกระทบกันเป็นอย่างมาก โดยธนาคารออมสินมีสินเชื่อเพื่อคุณออมสินให้ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเงินให้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณให้เพื่อสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน และสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินนั้นช่วยทำให้หลายคนไม่ว้าวุ่นใจ เพราะเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันโดยคุณไม่ต้องหาคนมาค้ำประกันหรือหาหลักประกันในการกู้ยืมนั่นเอง และการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณนั้นยังให้วงเงินให้กู้สูงสุดโดยการปล่อยสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 66 ด้วยการคิด

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยจะมีการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดในอัตราดอกเพียงร้อยละ 1.25 ต่อเดือนซึ่งก็จะให้ระยะเวลาให้กู้ยืมสินเชื่อเพื่อคุณโดยการชำระคืนเงินนานสูงสุดถึง 2 ปีโดยให้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณหรือลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2024 นี้เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณกับธนาคารออมสินในปี 2024/2567

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะสมัครทำการผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณโดยผู้สมัครจะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และสามารถทำการลงทะเบียนเพื่อคุณหรือการยื่นขอกู้สินเชื่อออมสินได้นั้นคือจะต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระโดยเป็นลูกค้าเดิมของธนาคาร และได้รับการคัด

เลือกโดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 68 ปี และเป็นผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน โดยไม่มีหนี้ค้างชำระหรือได้ทำการปิดบัญชีแล้ว และนอกจากนั้นแล้วผู้ที่ขอกู้ และลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณได้ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำโดยมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 8,000 บาทขึ้นไป และเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือกจะต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือนในวันที่ทำการลงทะเบียนเพื่อคุณสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำที่เป็นลูกค้าใหม่จะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก และมีอีเมลที่สามารถติดต่อใช้งานได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณจะต้องได้รับเชิญให้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ และหากสินเชื่อเพื่อคุณไม่อนุมัตินั่นก็อาจเป็นเพราะว่าคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสินนั่นเอง

การลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณกับธนาคารออมสินในปี 2567/2024

สำหรับช่องทางลงทะเบียนโดยผู้ที่ได้รับการเชิญให้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณนั้น สามารถที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อคุณได้ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่โดยลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้เลย และหลังจากที่คุณลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณเรียบร้อยแล้วสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านช่องทางลงทะเบียนหรือผ่านช่องทางอีเมลที่คุณทำการลงทะเบียนไว้แล้วได้เลย และยังสามารถที่จะเช็คสินเชื่อออมสินให้รู้ว่าสถานะในการลงทะเบียนเพื่อคุณได้ที่ทางเว็บไซต์การลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินโดยการกรอกเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณทำการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณไว้แล้วในครั้งแรกโดยคุณสามารถจะตรวจสอบผลการลงทะเบียนเพื่อคุณทางออนไลน์หรือสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนนาน 84 เดือน
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
ไม่กำหนดช่วงอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ
Scroll to Top
?>