กู้ยืมเงินนอกระบบ

รายได้
ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป
อายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนนาน 12 เดือน
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
ไม่กำหนดช่วงอายุ
วงเงิน
10,000-50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
เลือกผ่อน 6,12,18, 24 เดือน
รายได้
ต้องมีรายได้ประจำ
อายุ
20-65 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ
รายได้
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
อายุ
25-50 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 26% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
ไม่กำหนดช่วงอายุ
วงเงิน
ไม่จำกัดวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
สูงสุด 5 เดือน
รายได้
ต้องมีรายได้ประจำ
อายุ
20-70 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ
รายได้
ต้องมีรายได้ประจำ
อายุ
20-65 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ

กู้ยืมเงินนอกระบบคืออะไร? จะมีอันตรายตามมาจากการยืมไหม?

ถ้าหากคุณยังไม่ทราบว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินนอกระบบนั้นคืออะไร และทำไมการกู้
เงินด่วนทันใจนอกระบบถึงมีอันตราย และหากคุณยังไม่เข้าใจว่าการกู้ยืมนอกระบบคืออะไรนั้นตอบได้เลยว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบนั้นก็คือ การยืมจากผู้ที่ให้ยืมเงินที่เป็นแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนหรือผู้ที่ให้กู้เงินนอกระบบโดยไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และคนส่วนมากมักจะเรียกว่าการกู้เงินนอกระบบนั่นเอง และสิ่งที่น่ากลัวมากนั้นก็คือแหล่งบริการที่ให้กู้ยืมเงินด่วนนอกระบบนั้นคิดดอกเบี้ยรายวันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้ผู้กู้ยืมไม่สามารถจะนำเงินมาคืนได้เพราะการ

ปล่อยเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีนั้นกำหนดระยะเวลาในการคืนเงินออนไลน์ให้เวลาสั้นมากนั่นเอง จึงทำให้ผู้กู้ยืมนอกระบบหลายคนทนแบกดอกเบี้ยหนักมาก และก็มีหลายคนที่จ่ายคืนเงินไม่ไหวเพราะว่าการคิดดอกเบี้ยรายวันแบบทบต้นทบดอกทำให้ดอกงอกเงยขึ้นทุกวันอยากบอกว่าถ้าหลีกให้ไกลจากผู้ให้บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงหรือการกู้ยืมเงินนอกระบบได้ต้องหลีกให้เร็วเพราะจะช่วยให้หลุดพ้นจากการทวงหนี้โหดนั่นเอง

กู้ยืมเงินนอกระบบสัญญาเงินกู้ไม่โปร่งใสทำให้มีความเสี่ยงในการใช้บริการมาก

หากคุณต้องการเงินด่วนหรือเงินด่วนนอกระบบออนไลน์เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินด่วนจึงจำเป็นจะต้องขอกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากบอกว่าให้หลีกเลี่ยง

และไปหาแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายไม่ควรเข้าหาแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนหรือกู้ยืมเงินนอกระบบที่มักจะไม่ทำสัญญายืมเงินนอกระบบหรือบางแห่งก็ทำสัญญาเงินกู้แบบไม่โปร่งใสอาจจะใช้ให้คุณเขียนชื่อลงในกระดาษเปล่าโดยไม่ระบุวงเงินในการกู้ยืมนอกระบบโดยการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบรายวัน ควรไปหาแหล่งเงินทุนที่มีความน่าเชื่อถือ และการคิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด เพราะถ้าหากคุณใช้บริการกู้ยืมนอกระบบเสี่ยงหลายเรื่องมากไม่ว่าจะการคิดดอกเบี้ยสูง, ดอกเบี้ยลอยตัว และสิ่งที่สำคัญยังไม่มีสัญญาที่ชัดเจนให้คุณอีกด้วยเพราะสัญญายืมเงินนอกระบบที่ไม่ชัดเจนนี้ จะทำให้มีความเสี่ยงสูงมากในการยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน และไม่ว่าจะขอกู้ยืมเงินนอกระบบแบบไหนก็ตาม สิ่งที่ห้ามทำคืออย่าลงลายมือชื่อลงในกระดาษเปล่าโดยเด็ดขาดเพราะแหล่งบริการที่ปล่อยเงินด่วนนอกระบบออนไลน์หรือเงินด่วนนอกระบบนั้นจะโหดร้ายมาก และอย่าได้เอาโฉนดไปให้เจ้าหนี้ถือไว้เป็นประกันโดยเด็ดขาด

ถ้าหากคุณทำสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบไปแล้วควรปฏิบัติตัวในการชำระเงินให้ถูกต้อง

สำหรับใครที่ได้ทำการกู้ยืมเงินนอกระบบหรือเงินด่วนนอกระบบออนไลน์มาแล้ว ในการชำระเงินควรชำระให้ตรงตามสัญญายืมเงินนอกระบบที่คุณได้นำมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นไปแล้ว เพราะการกู้ยืมเงินนอกระบบจะไปจะต้องชำระให้หมดเร็ว ๆ เพื่อให้คุณหนีออกห่างจากการกู้เงินนอกระบบให้เร็วที่สุด และจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายให้ดีขึ้น และต้องจ่ายนี้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีเท่านั้นจะได้มีหลักฐานไว้อ้างยันกับผู้ปล่อยเงินให้กู้ และให้เก็บฐานไว้ว่าคุณได้โอนเงินชำระเงินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบเรียบร้อยแล้ว และหลังจากชำระเงินคืนให้กับแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนไปแล้วให้คุณไปขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือที่มีข้อความของผู้ให้กู้เขียนไว้ว่าคุณได้ชำระการกู้ยืมเงินนอกระบบที่กู้มาแล้วเท่าไหร่ และเหลือค้างจ่ายอีกเท่าไหร่โดยจะต้องมีลายเซ็นของผู้ปล่อยเงินด่วนนอกระบบกำกับไว้บนใบเสร็จอย่างชัดเจน

Scroll to Top
?>