กู้เงินด่วน

กู้เงินด่วน

รายได้
ตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป
อายุ
20-59 ปี
วงเงิน
สูงสุด 1,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนนาน 48 เดือน

กู้เงินด่วนนอกระบบกับกู้เงินถูกกฎหมายต่างกันอย่างไร

ในยุคปัจจุบันหลายคนที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินหันมากู้เงินด่วนออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งการกู้เงินด่วนได้จริงเราสามารถที่จะขอกู้สินเชื่อกู้เงินถูกกฎหมายและการกู้เงินด่วนนอกระบบได้อย่างง่ายดายโดยการกู้เงินด่วนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นของแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ซึ่งสามารถที่จะกู้เงินด่วน 24 ชั่วโมงได้ทุกที่ทุกเวลา และหลายคนอาจจะสงสัยว่าการกู้เงินด่วนออนไลน์ระหว่างการกู้เงินถูกกฎหมายและการกู้เงินด่วนนอกระบบมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจากข้อมูลในเว็บไซต์ออนไลน์ของสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้เงินถูกกฎหมายและการปล่อยกู้เงินด่วนนอกระบบพบว่าการกู้เงินด่วนทั้งสองแบบมีความเหมือนกันคือเราสามารถที่จะสมัครเงินกู้เงินด่วนได้ผ่านทางระบบออนไลน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินด่วน 5000 บาท การกู้เงินฉุกเฉิน 7000 บาท หรือการกู้ในวงเงินสินเชื่อ 8000 บาท ก็สามารถที่จะกู้ด่วนได้ ส่วนข้อที่แตกต่างกันระหว่างการกู้เงินทันใจของทั้งสอบแบบคือ การกู้เงินถูกกฎหมายจะมีการควบคุมเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากทางรัฐบาลส่วนการกู้เงินด่วนนอกระบบจะไม่มีการควบคุมและเป็นสินเชื่อเงินกู้เถื่อนที่สามารถคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเท่าไรก็ได้

กู้เงินด่วนถูกกฎหมายคุณสมบัติของผู้กู้มีอะไรบ้าง

จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการกู้เงินถูกกฎหมายจะมีการควบคุมเรื่องการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากทางรัฐบาลซึ่งผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของแหล่งบริการปล่อยกู้เงินถูกกฎหมายกำหนดโดยผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนจะต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถสมัครขอสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายได้ ผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพและมีรายได้ขั้นต่ำตรงตามเงื่อนไขของแหล่งบริการปล่อยเงินด่วนกำหนดและต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงานโดยต้องมีการผ่านการทดลองงานแล้วจึงจะสามารถสมัครกู้เงินด่วนได้จริงถูกกฎหมายได้ นอกจากนี้ผู้ที่อยากได้เงินด่วนที่ประกอบกิจการส่วนตัวและสนใจสมัครกู้เงินถูกกฎหมายจะต้องประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและบางสถาบันการเงินอาจจะกำหนดอายุของกิจการถึง 3 ปีและจะต้องมีสถานที่ประกอบกิจการที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญการกู้เงินถูกกฎหมายบางสถาบันการเงินผู้ที่กู้เงินถูกกฎหมายจะต้องเป็นผู้ที่มีประวัติทางด้านการเงินที่ดีด้วยจึงจะสามารถผ่านการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ได้ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครเพิ่มเติมนอกจากนี้จะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นผู้กำหนด

กู้เงินด่วนถูกกฎหมายเงื่อนไขด้านเอกสารมีอะไรบ้าง

การกู้เงินถูกกฎหมายกับสถาบันการเงินต่าง ๆ นอกจากคุณสมบัติขอผู้สมัครกู้เงินจะต้องตรงตามเงื่อนไขของแหล่งบริการกู้เงินถูกกฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายจะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการขอกู้เงินถูกกฎหมายให้ครบถ้วนด้วย ซึ่งเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครกู้เงินทันใจกับทางสถาบันการเงินต่าง ๆ ผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายจะต้องเตรียมเอกสารได้แก่ เอกสารในการยืนยันตัวตนของผู้กู้สินเชื่อ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจรวมทั้งเอกสารในการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีก็ต้องแนบมาด้วย เอกสารยืนยันที่อยู่ของผู้กู้เงินด่วน เช่น สำเนาทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อผู้กู้ ส่วนเอกสารในการแสดงรายได้ที่จะต้องใช้ประกอบการกู้เงินถูกกฎหมายจะใช้เอกสารที่เป็นสลิปเงินเดือนตัวจริงในเดือนปัจจุบัน ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าอยากได้เงินด่วนทันใจแต่ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถใช้อะไรแทนได้บ้าง ซึ่งตอบได้เลยว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนที่ต้องการสมัครสินเชื่อเงินด่วนกับสถาบันการเงินต่าง ๆ สามารถที่จะใช้ใบรับรองเงินเดือนตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนหรือจะใช้เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนแทนสลิปเงินเดือนก็ได้และผู้ที่ประกอบกิจการส่วนตัวที่ต้องการสมัครสินเชื่อเงินด่วนกับสถาบันการเงินจะต้องแนบเอกสารใบจดทะเบียนของกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ด้วยเช่นกัน

ทำไมต้องกู้เงินด่วนออนไลน์ถูกกฎหมายมากกว่าการกู้เงินด่วนนอกระบบ

แหล่งบริการสินเชื่อเงินด่วนในปัจจุบันที่มีการปล่อยเงินด่วนผ่านทางแอพพลิเคชั่นในระบบออนไลน์ ในปัจจุบันมีทั้งแหล่งบริการกู้เงินถูกกฎหมายและแหล่งบริการปล่อยเงินด่วนสินเชื่อกู้เงินด่วนนอกระบบ ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องกู้เงินด่วนออนไลน์ถูกกฎหมายมากกว่าการกู้เงินด่วนนอกระบบ ซึ่งสามารถตอบได้ง่าย ๆ เลยว่าการกู้เงินถูกกฎหมายจากสถาบันการเงินที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องผู้กู้จะได้รับการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเป็นธรรมและไม่สูงเกินกว่าที่จะสามารถผ่อนชำระสินเชื่อได้โดยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การกู้เงินด่วนถูกกฎหมายจากสถาบันการเงินที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการกู้และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกินจริงและการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายเราสามารถที่จะวางแผนในการผ่อนชำระสินเชื่อได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเราจะสามารถทราบระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ชัดเจนและสามารถผ่อนชำระสินเชื่อขั้นต่ำได้ด้วย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
20-60 ปี
วงเงิน
สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนนาน 84 เดือน
รายได้
ไม่กำหนดรายได้
อายุ
ไม่กำหนดช่วงอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาผ่อนชำระ
ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ
Scroll to Top
?>